Van plan tot nieuwbouw

 Ons nieuwe hospice, vijf jaar samenwerken van plan tot nieuwbouw

We kijken ernaar uit en tegelijk is het ook een spannende stap: de officiële opening op 24 april van ons eigen nieuwe hospice met vier gastenkamers en een logeerkamer aan de Prijsseweg 95! Van plan tot nieuwbouw in vijf jaar, dat is in verhouding snel. Heel veel mensen hebben hier enorm veel – ook onbetaalde – tijd en energie in gestoken. 

Geschreven door  Magda Adema, april 21, 2024

De eerste aanzet voor het nieuwe hospice kwam in 2017 van hospice coördinator Astrid Lucassen, samen met Mia ter Haar, inmiddels gepensioneerd coördinator. Astrid: “Alle drie de bedden in het hospice aan de Gerswinhof waren al een poos bijna steeds bezet. We moesten te vaak ‘nee’ verkopen. Bovendien was het, met drie volle bedden in het oude hospice, op bepaalde momenten te druk door extra inloop van bezoek en thuiszorg.” Mia: “We hadden op allerlei manieren ruimte tekort. Het was ons duidelijk, er moest een nieuw, groter hospice komen! Dit vertelden we aan het bestuur, dat al gauw onze mening deelde. Samen met bestuursleden zijn we gaan kijken in andere hospices als bijna-thuis-huizen. En alles begon te lopen.” 

Coördinator Cilla Smits vertelt hoe er zicht kwam op een bouwproject waarvan ons nieuwe hospice deel uit kon maken: “Mijn partner Laurens Smits wist dat Projectonwikkelaar Timpaan en A.W. Vessies op zoek waren naar een maatschappelijk project. Hij heeft bij hen onder de aandacht gebracht dat een hospice hier goed in zou kunnen passen.”  

Bouwcommissie

In april 2019 is een bouwcommissie in het leven geroepen, bestaande uit:

  • Frits Ton, voorzitter bestuur hospice,
  • Ronald Schouten, penningmeester bestuur hospice,
  • Laurens Smits, projectmanager (betrokken tot december 2022)
  • Astrid Lucassen, coördinator hospice (betrokken tot april 2023)
  • Egbert Ausems (vrijwilliger hospice).

Locatie

Eind 2019 zijn we gestart met het zoeken van een bouwlocatie, nadat er vanaf 2018 diverse verbouw-opties bekeken waren van bestaande gebouwen. Zoals bekend, viel uiteindelijk de keuze op de Prijsseweg voor nieuwbouw. We hebben uitgebreid gelobbyd binnen de gemeente Culemborg en hadden constructief overleg met o.a. Henkjan Kievit van CV Parijsch. Hierdoor boden begin 2021 de CV Parijsch en wethouder Monica Wichgers ons de gelegenheid om te onderzoeken of de ontwikkeling van een woonwijkje haalbaar zou zijn, waar samen wonen, samen leven en samen lief en leed delen centraal staan.

Laurens Smits is volop gaan puzzelen om samen met Timpaan (projectontwikkelaar), AW Groep (civiele aannemer) en Vastbouw (bouwkundig aannemer) dit project, de Reehof, vorm te geven. Dit maakte de bouw van 16 starterswoningen, 4 levensloopbestendige woningen en ons nieuwe hospice op een terrein, waar ontmoeten centraal staat, technisch en financieel haalbaar. Zonder de inbreng, vooral ook financieel, van deze maatschappelijk zeer betrokken partijen en de gemeente Culemborg, was de Reehof niet van de grond gekomen. Het hospicebestuur heeft in juni 2021 groen licht gegeven voor de bouw. 

Voorafgaand aan het haalbaarheidsonderzoek van de locatie aan de Prijsseweg zijn we – om input en ideeën te verzamelen voor ons nieuwe hospice – brainstormsessies met een groep vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers gestart. Deze groep heeft, samen met de bouwcommissie, eerst een Programma van Eisen en later een vlekkenplan gemaakt, waarmee Pieter Koningsveld en Peter Popke de Jong van USE Architects het ontwerp van ons nieuwe hospice hebben kunnen vormgeven.

Groen licht

Op 23 maart 2022 heeft het bestuur het definitieve ontwerp van de architect geaccordeerd. De bouw werd gegund aan bouwbedrijf Van der Netten van Stigt (Zoelmond). In het najaar van 2022 was de grond bouwrijp gemaakt. De bouwvoorbereidingen zijn in het voorjaar van 2023 gestart en de eerste paal ging 12 mei 2023 de grond in. Het grootste deel van ons hospice is prefab: houtskeletbouw, ter plekke gemonteerd. 

Vrijdagmiddag 7 juli 2023 hadden we een bouwfeestje! Heel veel vrijwilligers namen een kijkje in ons nieuwe hospice, werden rondgeleid, kregen duidelijke uitleg en konden vragen stellen aan architect Pieter Koningsveld en Gerry Ansems (interieur adviesbureau). We waren positief onder de indruk! Op dat moment was alleen het casco gereed.

Een interieurcommissie nam, in nauw overleg met het bestuur en de coördinatoren, het voortouw bij de materiaalkeuzen voor de afwerking van wanden en vloeren binnen, de ‘aankleding’ en inrichting.

Dankzij de onuitputtelijke inzet, maximale flexibiliteit en enorme betrokkenheid van onze aannemer, bouwbedrijf Van der Netten van Stigt – de medewerkers en onderaannemers onder leiding van Hans Jansen senior en junior – is de nieuwbouw van ons nieuwe hospice een feit geworden. 

Donaties

Op het moment dat het bestuur groen licht gaf voor de plannen, waren de financiën rond. Zoals bekend, zijn de (bouw)kosten sindsdien enorm gestegen. Er was en is extra geld nodig!

Gelukkig komen er voor ons hospice nog steeds kleine en grote donaties binnen! Hier werken de bestuursleden van de twee stichtingen (Stichting Hospice Nocturne en Stichting Vrienden van Hospice Nocturne) hard aan. De PR-commissie heeft zich hard gemaakt voor meer naamsbekendheid en aandacht voor het hospice. Ook zijn er spontane giften vanuit ‘eigen kring’: bestuur en vrijwilligers. Nabestaanden van onze gasten doen vaak donaties. Er worden allerlei acties, waarvan de opbrengst naar ons gaat, opgezet door particulieren en bedrijven. Bovendien krijgen we van leveranciers en ondernemingen vaak enorme kortingen, en ook dingen gratis.

Zo houden we, met extra creativiteit en wijsheid en Ronald Schouten en Lisette van Rossum als penningmeesters, de begroting kloppend. Niet alles wat wij willen, kan meteen. Een meevaller is en blijft dat we nog lenen tegen de lage rente van een paar jaar terug.

Ruim twee keer zo groot

En nu gaat bijna de deur open van ons mooie nieuwe hospice. Een project waar heel veel tijd, geld en energie in gestopt is en dat nu tot een heel mooi eindresultaat komt. Leidinggevend coördinator Silvia Fens: “Het is een prachtig groot, licht gebouw geworden, ruim twee keer zo groot als ons huidige hospice, waar het voor een ieder fijn vertoeven zal zijn. Er is goed nagedacht over de indeling, waardoor een ieder tot zijn recht komt. Er zijn mooie kamers voor onze gasten, fijne hoekjes in de woonkamer voor de familie om zich terug te trekken en o.a. een goed ingerichte keuken. De thuiszorg, die onze gasten de verpleegkundige zorg geeft, heeft een functionele eigen ruimte. Ook is er een kamer voor de coördinatoren. En onze vrijwilligers hebben een eigen kamer. Er is zelfs een extra verdieping voor bijeenkomsten en overleg! Alles is goed doordacht en het zal heel fijn werken zijn, met name voor de vrijwilligers, die zo belangrijk zijn voor ons hospice. Met elkaar gaan we verder met waar we zo goed in zijn: zorgen voor onze gasten en ook hun naasten in de laatste levensfase. We kunnen bijna niet wachten om begin mei onze eerste gasten te mogen ontvangen in dit mooie gebouw met professionele uitstraling: We zijn klaar voor de toekomst!” 

Vergelijkbare berichten