Officiële opening 24 april 2024

Door Magda

Op woensdagmiddag 24 april is de officiële opening, met mensen ‘van buiten’, die het mogelijk gemaakt hebben om ons hospice te realiseren! Voor de ontvangst en de rondleidingen zijn aanwezig: ons bestuur, onze coördinatoren en o.a. enkele collega’s die gewoonlijk ‘aan het bed’ werken. Er is koffie en thee met wat lekkers. En later drank met en zonder alcohol en hapjes. We ontvangen maar liefst zo’n 80 genodigden!

Iedereen wordt binnengeleid via de zijdeur en de gang, waar een lange kapstok staat. Voor de  hoofdingang hangt een breed, paars lint. Even later mogen we allemaal terug naar buiten, via de zijdeur, op naar de entree. Daar knipt onze oud-coördinator en mede-oprichtster, Mia ter Haar, het lint door met een reusachtig grote schaar! Hiermee is onze nieuwe locatie officieel geopend verklaard, en wij gaan over de paarse loper door de hoofdingang naar binnen.

Warm welkom
We krijgen een warm welkom met ontroerend gezang. Het is een koortje van de ‘Bedside Singers’, plaatselijke afdeling van een landelijke organisatie. Hun koortjes zingen o.a. in verpleegtehuizen en ziekenhuizen, en kunnen ook in ons hospice komen zingen. Wij krijgen vanavond drie optredens van zes vrouwen en een man, met ook Mary, onze collega-vrijwilligster, en Marianne van de thuiszorg!

Ons bestuurslid Ingrid Solleveld praat de avond met verve aan elkaar. Zij verwelkomt ons en geeft het woord aan bestuursvoorzitter Frits Ton.

Frits heet allereerst iedereen van harte welkom in ons nieuwe hospice, waaraan tot het laatst nog heel hard gewerkt is door heel veel mensen: “En een speciaal welkom voor onze burgemeester, de heer Gerdo van Grootheest, de wethouder, de vertegenwoordigers van onze sponsoren en geldschieters, mijn medebestuursleden, de coördinatoren, vrijwilligers, de architecten, de aannemer, de interieurontwerpster, kortom iedereen die betrokken was bij de bouw of financiering. Ook speciaal welkom aan Mia ter Haar, de oprichtster van het hospice en Hendrie Slootman, de echtgenoot van de mede-oprichtster, de helaas te vroeg overleden Marianne.”

Frits vertelt wat over de geschiedenis en dan over het nu: “Voor u staat een tevreden mens! Het hospice is nu aan ruimte twee keer zo groot als aan de Gershwinhof. De bovenverdieping is dan nog niet eens meegerekend! De aanzet tot een ander pand is rond 2017 gedaan door de coördinatoren Mia en Astrid. Er was aan de Gershwinhof gewoon te weinig ruimte voor iedereen: gast, bezoeker en professionele zorgverleners, die zich ook vaak gelijktijdig meldden. Toen wij als bestuur het idee gingen steunen, zijn we op bezoek geweest in andere, recent gebouwde hospices tot in Emmen aan toe.”

Van Frits horen we dat ze eerst hier in Culemborg hebben gekeken in huurpanden om te zien of we daar misschien heen konden gaan: “De kosten van de benodigde aanpassingen en de hoogte van de huren maakten deze opties financieel onhaalbaar. Via coördinator Cilla kwamen we in contact met haar echtgenoot Laurens, die voor twee opdrachtgevers, Timpaan en Vastbouw in Culemborg, een locatie zocht voor de realisering van Smartwoningen, waarbij zij ook een maatschappelijk project wilden steunen. Eind 2019 kwam deze locatie serieus in beeld waarbij wij, dankzij de medewerking van de C.V. Parijsch in de personen van Henk Jan Kievit en Mark Wilderom, voor een maatschappelijk uiterst verantwoorde prijs deze kavel konden kopen. Ook Timpaan, Vastbouw en A.W. Vessies hebben door royale toezeggingen en giften een structurele bijdrage geleverd aan het rondkomen van de financiering.”

Schooiers
“Tja, dan moet je op zoek naar geld en mensen, mensen”, vervolgt Frits. “Wat blijkt onze club dan ineens uit schooiers te bestaan! Ons toen nieuwste bestuurslid, Ingrid, wist als snel met een soort bliksemactie een subsidie van de gemeente los te krijgen van een kwart miljoen!

Gelukkig konden we tegen de gelukkig destijds voordelige rente een aardig bedrag lenen. Uiteindelijk zijn we als bestuur in april 2022 in zee gegaan met het ontwerp van Pieter en Peter van USE architecten uit Utrecht en voor de bouw met Aannemingsbedrijf Van der Netten van Stigt uit Zoelmond in de personen van de heren Hans en Hans Jansen senior en junior. Even een applausje voor Hans senior, hij viert vandaag zijn 60ste verjaardag!”

Gedurende de bouw zijn veel bedrijven en particulieren benaderd voor donaties, waar we heel dankbaar voor zijn. Frits spreekt met name grote waardering uit voor de grote inzet van alle bij de bouw en inrichting betrokken professionals, de architecten Pieter en Peter in de bouwbegeleiding, de aannemer en de door hem ingeschakelde onderaannemers in de uitvoering van hun werk. In het bijzonder hebben ook de interieurontwerpster Gerry Ansems en vrijwilliger Egbert bij de aankoop van spullen ongelofelijk veel geld bespaard en binnengehaald. Dat resulteert in de prachtige inrichting die u hier om u heen ziet.”

Zij allen hebben veel meer gedaan dan uitsluitend datgene wat hun opdracht was en verdienen daarvoor onze grote dank en erkentelijkheid.”

Frits dankt ook onze eigen organisatie: “Mijn mede-bestuursleden, de coördinatoren en de vrijwilligers die, ieder op hun eigen wijze, naast het vervullen van hun eigenlijke taak, ertoe hebben bijgedragen dat wij vanaf nu in dit schitterende gebouw mogen en kunnen werken. Ik ben ongelofelijk trots op de prestatie van iedereen!”

Extra mag hier nog gezegd worden dat ons bestuur en onze PR-commissie ontzettend veel werk verzet hebben om de realisatie van ons hospice mogelijk te maken!

Mia en aandacht
Oud-coördinator Mia ter haar krijgt het woord: “Of ik iets wil zeggen? Ja dat wil ik wel! Marianne en ik hadden nooit gedacht dat dit zou kunnen! We zijn met één bed begonnen aan Achter de Raaf. Jos van de Water was daarbij betrokken. Daarna gingen we in de zomer van 2010 naar de Gershwinhof met drie bedden, waar Peter Otten bij betrokken was. Eind 2017 hebben Astrid en ik de aanzet gegeven voor dit nieuwe hospice. Uit ervaring wist ik dat het lang zou duren voordat dit gerealiseerd zou zijn. Het duurde even voordat het bestuur overtuigd was, en daarna gingen ze er helemaal in mee. Ik heb me hier verder niet mee bemoeid. Het is fantastisch geworden! En het is nog steeds een bijna-thuis-huis. Want het moet vertrouwd zijn, kleinschalig. Voor wie in het bed ligt en voor het team. Blijf elkaar ruimte, warmte en aandacht geven. Zie elkaar en de gast! Ik wens jullie heel veel plezier met elkaar. Ik kom hier nog een keer om de sfeer te proeven als het niet zo vol is als nu. Omarm dit werk, want het is fantastisch!”

Opnieuw onze burgemeester
Onze burgemeester, Gerdo van Grootheest, houdt ook deze tweede dag een toespraak: “Dat ik hier twee dagen op een rij ben? Vanzelf! Het hospice is een echte aanwinst voor de stad, voor de regio!” Een extra reden voor zijn komst is, dat onze bestuurspenningmeester, Ronald Schouten een lintje krijgt. Zie verder het stuk van Rudy over Ronald, ook voor de betekenisvolle en steunende toespraak van onze burgemeester.

Slotwoord
Het voert te ver om alle genodigden te noemen. Wel wil ik hier onze thuiszorg noemen, die zo belangrijk is voor ons en onze gasten, en waarmee we zo fijn samenwerken. Als ‘afvaardiging’ zijn Van Santé aanwezig: Ria, Inez en Patricia, en van de Rivas: Erica en Janny.

En ik maakte kennis met Jitske Huender van VPTZ Nederland. Zij spreekt haar waardering uit voor ons nieuwe hospice! Zelf is zij werkzaam in een hospice in Wychen, gebouwd in 2014. Het zou mooi zijn om, als ervaringsdeskundigen, bouwervaringen te delen met anderen die willen bouwen!

Tot slot vind ik hier een extra ‘dankjewel!’ op zijn plaats voor onze supercoördinatoren, Silvia, Astrid en Cilla. Zij hebben het extra druk gehad, en nog steeds! Tot voor kort ook om ook nog ons oude hospice draaiende te houden. En daarbij het coördineren van de verhuizingen en allerlei klussen. En niet te vergeten: dankjewel, achterwachten en collega-vrijwilligers. Er zijn extra diensten gedraaid, spullen verkocht via Marktplaats, er is verhuisd en geklust. Geweldig! En nog steeds zijn we op het moment van schrijven nog drukdoende in het nieuwe hospice om spullen een geschikte plek te geven. We zullen kinderziekten tegenkomen en, letterlijk en figuurlijk, nog een poosje ‘zoekende’ zijn. We gaan oplossingen bedenken en dingen verbeteren. SAMEN kunnen we het! Met in gedachten ‘de bedoeling’, de bijscholing die velen van ons volgden. Onze gasten centraal!

(Foto: https://frankpietersen.photo)

 

Vergelijkbare berichten