Donaties

Donaties zijn welkom!
Bankrekening IBAN: NL 91 RABO 0312524366
t.n.v. de “Stichting VPTZ Culemborg – West Betuwe”.

Hartelijk dank alvast!

ANBI
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat wil zeggen dat geschonken gelden aan onze Stichting, binnen de daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar zijn.
ANBI nr. 807853914
KvK nr. 11044123
RSIN nr. VPTZ Culemborg  – West Betuwe807853914

Stichting Vrienden van Hospice Nocturne


Geïnteresseerd in doneren aan de Stichting Vrienden van het Hospice? 
Stort uw bijdrage op:
IBAN NL 33 RABO 0110400399
t.n.v.: Stichting Vrienden van de VPTZ Culemborg – West Betuwe
o.v.v.: Donatie

Geïnteresseerd in actief bijdragen?
De Stichting Vrienden kan altijd mensen gebruiken die helpen het donateurenbestand te vergroten en fondsen te werven.
Bij interesse mail pr@hospicenocturne.nl