Donaties

Word perodiek donateur

Klik hier

Donaties zijn welkom!

IBAN NL 33 RABO 0110400399
t.n.v.: Stichting Vrienden van de VPTZ* Culemborg – West Betuwe        
o.v.v.: Donatie
Anbi: RSIN 809110714
KvK 11046518

*VPTZ = Vrijwilligers Palliatieve terminale Zorg Nederland

Hartelijk dank!

ANBI
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat wil zeggen dat geschonken gelden aan onze Stichting, binnen de daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar zijn. (RSIN nummer)

Periodieke giften en gewone giften wat is het veschil?
Dat is belangrijk om te weten als u aangifte inkomstenbelasting doet.  Contante giften zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar. Voor het aftrekken van periodieke giften gelden andere voorwaarden dan voor het aftrekken van gewone giften. Via deze link vindt u alle informatie. 

Geïnteresseerd in actief bijdragen?
De Stichting Vrienden kan altijd mensen gebruiken die helpen het donateurenbestand te vergroten en fondsen te werven.
Bij interesse mail pr@hospicenocturne.nl