Donaties

Donaties zijn welkom!
Bankrekening IBAN: NL 91 RABO 0312524366
t.n.v. de “Stichting VPTZ Culemborg – West Betuwe”.

Hartelijk dank alvast!

ANBI
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat wil zeggen dat geschonken gelden aan onze Stichting, binnen de daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar zijn.
ANBI nr. 807853914
KvK nr. 11044123
RSIN nr. VPTZ Culemborg  – West Betuwe807853914

Stichting Vrienden 

De Vriendenstichting ondersteunt Hospice Nocturne en al zijn activiteiten door het verwerven van geld. De basis hiervan werd in 2000 al gelegd door acties van de Lionsclub Culemborg. Onder meer het laten inleveren van overbodige munten, bij de invoering van de euro, was zeer succesvol. Er volgden op basis van deze actie aanvullingen doordiverse fondsen. Hierdoor kon het eerste hospice, met één bed, aan De Raaf in Culemborg worden ingericht.
Door verstandig beleggingsbeleid, de giften van donateurs en schenkingen kan de Stichting regelmatig bijdragen aan de kleinere investeringen die het hospice doet. Het is inmiddels traditie dat alle vrijwilligers aan het eind van het jaar een attentie van de Vrienden ontvangen.

Geïnteresseerd in doneren aan de Stichting Vrienden van het Hospice? 
Stort uw bijdrage op:
IBAN NL 33 RABO 0110400399
t.n.v.: Stichting Vrienden van de VPTZ Culemborg – West Betuwe
o.v.v.: Donatie

Geïnteresseerd in actief bijdragen?
De Stichting Vrienden kan altijd mensen gebruiken die helpen het donateurenbestand te vergroten en fondsen te werven.
Bij interesse mail vrienden@hospicenocturne.nl