Kosten

Aan een verblijf in het hospice zijn kosten verbonden. Veel zorgverzekeraars kennen, vaak in aanvullende pakketten, een vergoeding voor hospicezorg. Wij hanteren een eigen bijdrage voor een gast van € 45,- per dag of (indien hoger) de vergoeding die in de polis van de gast staat. Afhankelijk van de (aanvullende) verzekering wordt deze eigen bijdrage soms door de zorgverzekeraar vergoed. (zie onderaan deze pagina )De kosten van verblijf worden bij de intake besproken. U kunt hier ook eerst informatie over vragen bij de coördinatoren.

Als de hoogte van de eigen bijdrage een belemmering vormt voor verblijf in het hospice, kan een beroep worden gedaan op een  speciale regeling. Die regeling is onder meer gebaseerd op uw inkomen.  U kunt een verzoek richten aan
bestuur@hospicenocturne.nl  Aan de ondersteuning thuis zijn geen kosten verbonden. Wij zetten ook vrijwilligers in bij terminaal zieken in instellingen.

Aanvraag

De zieke of diens familie kan opname in Hospice Nocturne zelf aanvragen. De meest eenvoudige manier daarvoor is om contact op te nemen met een van onze coördinatoren. Zij starten de aanvraagprocedure. Het verloop van de aanvraag verschilt per situatie. Een aanvraag voor opname in Hospice Nocturne kan ook via de huisarts, ziekenhuis of de thuiszorg lopen.

Verzekeraars

De meeste ziektekostenverzekeringen of zorgverzekeringen geven een vergoeding voor de eigen bijdrage van gasten in een Hospice. Echter meestal alleen in de “extra” of “aanvullende” pakketten. Wij overleggen dit met de gasten of hun familie bij de opnamegesprekken. Het is lastig om alle zorgverzekerings-maatschappijen en hun verschillende polisvarianten hier op te sommen. Daarom is het advies om bij uw zorgverzekering na te gaan of er een dekking is voor hospicezorg en hoeveel dat per dag en maximaal is. De zorgwijzer kan u ook een indruk geven van de vergoedingen per verzekeraar.