Niet tevreden? Zeg het ons!

Klachtenregeling VPTZ Culemborg en West – Betuwe (Hospice Nocturne)

De medewerkets van Hospice Nocturne doet hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Soms gaat er toch wel eens iets mis of kunnen zaken beter. Als dat zo is, willen wij het graag van u horen. Pas dan kunnen wij immers actie ondernemen om verbeteringen aan te brengen. In dit reglement staat in het kort wat u kunt doen wanneer u niet tevreden bent over ons.

Suggesties voor verbeteringen?
Het woord ‘klacht’ kan erg zwaar klinken en daarom worden soms ook zaken die verbeterd kunnen worden, niet aan ons gemeld. We horen echter graag suggesties die ons werk kunnen verbeteren. Aarzel niet om ons uw ideeën te geven.

Heeft u een klacht?


Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over één van onze vrijwilligers, coördinatoren of een bestuurslid. Als dat zo is: laat het ons weten! En hebt u daar zelf moeite mee, vraag dan iemand in uw omgeving dat voor u te doen. U kunt ervan op aan dat uw kritiek vertrouwelijk wordt behandeld.
Het is echter vaak het beste om uw klacht eerst te bespreken met degene tegen wie uw klacht zich richt of met een coördinator als het over een vrijwilliger of een bestuurslid gaat. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als dit gesprek geen bevredigende oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van Hospice Nocturne. Indien de beschreven procedure op niets uitloopt, dan kunt u uw klacht richten tot de Klachtencommissie van VPTZ Nederland.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen. U kunt een brief of mail schrijven aan:

Bestuur van VPTZ Culemborg en West-Betuwe (Hospice Nocturne)
p/a Poldermolenpad 4
4105 XP Culemborg

Of mailen naar bestuur@hospicenocturne.nl

Zet uw naam, adres en telefoonnummer in de brief en schrijf zo duidelijk mogelijk op wat er is gebeurd. Vergeet niet de naam van de vrijwilliger of coördinator waar het om gaat, te vermelden.