Over ons

Hospice Nocturne
De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Culemborg bestaat sinds december 1998. Ons doel is eraan bij te dragen dat mensen op een volwaardige manier hun leven kunnen afsluiten, door middel van palliatieve, terminale zorg. Wij zijn bekend onder de naam Hospice Nocturne. Vanaf januari 2021 zijn de stichtingen Culemborg en Geldermalsen-Neerrijnen samengegaan in de Stichting VPTZ Culemborg en West-Betuwe.

Landelijk netwerk
Onze stichting maakt deel uit van een netwerk van VPTZ-organisaties, die zijn verenigd in de landelijke Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (Amersfoort). De VPTZ is een belangrijk adviesorgaan en behartigt onze belangen naar het ministerie van VWS. Bovendien biedt de VPTZ gerichte scholingsmogelijkheden voor de vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden.

Samenwerking
De coördinatoren en vrijwilligers werken nauw samen met de reguliere thuiszorg (STMR en RIVAS)  en de eigen huisarts van de gast, die ook de noodzakelijke verpleegkundige en medische handelingen verrichten. Dit alles in voortdurende en intensieve afstemming met de naasten.

Bestuur  Hospice Nocturne (stichting VPTZ Culemborg – West Betuwe)

Frits Ton, voorzitter, sinds 15-3-2014
Ronald Schouten, penningmeester, sinds 1-1-2007
Joanneke van Aller, secretaris, sinds 1-1-2019
Jan van Dongen, medische zaken, sinds 1-9-2017
Ingrid Solleveld, PR en communicatie, sinds 1-7-2021
Lisette van Rossum, algemeen bestuurslid, sinds 01-01-2021

Het bestuur is te bereiken via mail : bestuur@hospicenocturne.nl

Vertrouwenspersoon 
Anneke Loor : annekeloor@hetnet.nl

Bestuur Stichting Vrienden VPTZ Culemborg- West Betuwe

Frits Ton, voorzitter
Dennis Stienen, secretaris
Lisette van Rossums, penningmeester
Te bereiken via mail:  vrienden@hospicenocturne.nl 

Bestuur  Hospice Nocturne (stichting VPTZ Culemborg)

Frits Ton, voorzitter,
sinds 15-3-2014    
Ronald Schouten, penningmeester,
sinds 1-1-2007
Joanneke van Aller, secretaris,
sinds 1-1-2019
Jan van Dongen, medische zaken,
sinds 1-9-2017
Ingrid Solleveld, PR en communicatie,
sinds 1-7-2021
Lisette van Rossum, algemeen bestuurslid,
sinds 01-01-2021

Het bestuur is te bereiken via mail : bestuur@hospicenocturne.nl

Bestuur Stichting Vrienden VPTZ Culemborg

R. van Schelven, voorzitter
P. Otten, secretaris
S. Severens, penningmeester
D. Stienen, lid
F. Ton, lid

Te bereiken via mail:  vrienden@hospicenocturne.nl