Over ons

Hospice Nocturne
De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Culemborg bestaat sinds december 1998. Ons doel is eraan bij te dragen dat mensen op een volwaardige manier hun leven kunnen afsluiten, door middel van palliatieve, terminale zorg. Wij zijn bekend onder de naam Hospice Nocturne. Vanaf januari 2021 zijn de stichtingen Culemborg en Geldermalsen-Neerrijnen samengegaan in de Stichting VPTZ Culemborg en West-Betuwe.

Landelijk netwerk
Onze stichting maakt deel uit van een netwerk van VPTZ-organisaties, die zijn verenigd in de landelijke Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (Amersfoort). De VPTZ is een belangrijk adviesorgaan en behartigt onze belangen naar het ministerie van VWS. Bovendien biedt de VPTZ gerichte scholingsmogelijkheden voor de vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden.

Samenwerking
De coördinatoren en vrijwilligers werken nauw samen met de reguliere thuiszorg (STMR en RIVAS)  en de eigen huisarts van de gast, die ook de noodzakelijke verpleegkundige en medische handelingen verrichten. Dit alles in voortdurende en intensieve afstemming met de naasten.

Bestuur Hospice Nocturne

Bestuur  Hospice Nocturne (stichting VPTZ Culemborg – West Betuwe)
Te bereiken via mail

bestuur@hospicenocturne.nl
Vertrouwenspersoon
Anneke Loor : annekeloor@hetnet.nl

 

Frits Ton

Voorzitter

sinds 15-3-2014

Ronald Schouten

Penningmeester

sinds 1-1-2017

Joanneke Van Aller

Secretaris

sinds 1-1-2019

Jan van Dongen

Medisch zaken

sinds 1-9-2017

Ingrid Solleveld

PR & Communicatie

sinds 1-7-2021

Coördinatoren Hospice Nocturne

Astrid Lucassen

Coördinator

Mirjam Bakker

Coördinator

Cilla Smits

Adjunct Coördinator

Silvia Fens

Coördinator thuisinzet

Bestuur st. Vrienden

Bestuur Stichting Vrienden VPTZ Culemborg- West Betuwe

Te bereiken via mail
vrienden@hospicenocturne.nl 

Frits Ton

Voorzitter

Lisette van Rossum

Penningmeester

Dennis Stienen

Secretaris