Word periodiek donateurs

Om het succes van Hospice Nocturne te behouden en garanderen is veel geld nodig naast de vaste subsidie die we van de overheid ontvangen. Het bestuur en vrijwilligers zetten zich maximaal in om deze financiering veilig te stellen door middel van het werven van donaties, giften en legaten. Uw financiële steun is hard nodig.

Wij geloven dat iedereen in de laatste levensfase recht heeft op waardigheid, goede zorg, oprechte aandacht en het ontzorgen van de naasten”.

 1. Vul hier het formulier eenvoudig op de computer in, zet uw digitale handtekening, sla het op als pdf en stuur het per e-mail naar pr@hospicenocturne.nl. Als alternatief kunt u het formulier op de computer invullen, afdrukken, met de hand ondertekenen en vervolgens mailen naar pr@hospicenocturne.nl. Wij zorgen voor de aanvulling van ontbrekende gegevens en sturen het vervolgens naar u terug.
 2. Voor belastingvrij schenken is het vereist dat u zich voor minimaal 5 of 10 jaar verbindt aan een vast jaarlijks bedrag. Er geldt geen minimumbedrag. Lees hier meer.
 3. Het gemakkelijkste voor zowel u als ons is om een jaarlijkse automatische afschrijving in te stellen op uw bankrekening voor het bedrag van de periodieke schenking. Op deze manier vergeet u het niet en blijft de administratie eenvoudig.
 4. Bij de belastingaangifte neemt u de periodieke schenking mee. Na indiening ontvangt u het belastingvoordeel van uw donatie in één keer terug.
 5. Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag. Stel uw vraag per e-mail op pr@hospicenocturne.nl
 6. Per post?
  Hospice Nocturne
  T.a.v. Penningmeester Lisette van Rossum
  Prijsseweg 95
  4105 LE Culemborg
IBAN NL 33 RABO 0110400399
t.n.v.: Stichting Vrienden van de VPTZ* Culemborg – West Betuwe        
o.v.v.: Donatie
Anbi: RSIN 809110714
KvK 11046518
 
*VPTZ = Vrijwilligers Palliatieve terminale Zorg Nederland