Stichting Vrienden

IBAN NL 33 RABO 0110400399
t.n.v.: Stichting Vrienden van de VPTZ* Culemborg – West Betuwe        
o.v.v.: Donatie
Anbi: RSIN 809110714
KvK 11046518

*VPTZ = Vrijwilligers Palliatieve terminale Zorg Nederland

ANBI
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat wil zeggen dat geschonken gelden aan onze Stichting, binnen de daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar zijn. (RSIN nummer)

Bestuur st. Vrienden

Frits Ton

Voorzitter

Lisette van Rossum

Penningmeester

Dennis Stienen

Secretaris

Bestuur Stichting Vrienden VPTZ Culemborg- West Betuwe

Te bereiken via mail
voorzittervrienden@hospicenocturne.nl