Stichting Vrienden

Stichting Vrienden zet zich in voor de ondersteuning van Hospice Nocturne. De dagelijkse werkzaamheden en organisatie van het hospice worden beheerd door Stichting Hospice Nocturne*.
(*Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Culemborg)

Hoewel beide stichtingen nauw samenwerken, hebben ze elk hun eigen bestuur en financiële middelen, waardoor ze onafhankelijk van elkaar opereren.
Beide organisaties beschikken over de ANBI-status, wat betekent dat ze als algemeen nut beogende instellingen zijn erkend.

Het pand aan de Prijsseweg 95 is door en voor rekening van Stichting Vrienden gebouwd en wordt beschikbaar gesteld aan de stichting die het hospice exploiteert.
Stichting Vrienden werft continue subsidies en donaties om de kosten rond het pand te financieren.

ANBI
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat wil zeggen dat geschonken gelden aan onze Stichting, binnen de daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar zijn. (RSIN nummer)

Bestuur st. Vrienden

IBAN NL 33 RABO 0110400399
t.n.v.: Stichting Vrienden van de VPTZ* Culemborg – West Betuwe        
o.v.v.: Donatie
Anbi: RSIN 809110714
KvK 11046518

*VPTZ = Vrijwilligers Palliatieve terminale Zorg Nederland

 

Frits Ton

Voorzitter

Lisette van Rossum

Penningmeester

Dennis Stienen

Secretaris

Bestuur Stichting Vrienden VPTZ Culemborg- West Betuwe

Te bereiken via mail:
secretarisvrienden@hospicenocturne.nl
voorzittervrienden@hospicenocturne.nl