| |

Nieuwsbrief 2023

Het einde van 2023 is in zicht, een goed moment om u bij te praten over het wel en wee rond Hospice Nocturne. Hoe gaat het met de nieuwbouw? Wat gebeurt er allemaal in het hospice? U leest het in deze nieuwsbrief. 

Maar eerst willen we vertellen dat we enorm blij zijn met uw bijdrage! Mede dankzij uw donatie kunnen wij het hospice dag in dag uit draaiende houden. Dank u wel! En natuurlijk hopen we ook in 2024 weer op uw gulheid te mogen rekenen.

25 jaar hospicezorg in Culemborg

Een kwart eeuw geleden startten de eerste coördinatoren met palliatieve zorg aan huis. Er volgden 25 jaren waarin onze toegewijde vrijwilligers zorg hebben verleend aan mensen in de laatste fase van hun leven, waarin mantelzorgers werden ontlast, en familie de ruimte kreeg om weer familie te zijn zonder de druk van constante zorgtaken. Er is verdriet én vreugde gedeeld, en we hebben veel dankbaarheid ontvangen voor onze goede zorgen. In 2024 begint ons hospice aan een nieuw hoofdstuk op een nieuwe locatie, maar onze toegewijde en compassievolle zorg blijft onveranderd. 

We kijken uit naar wat de toekomst ons zal brengen!

Nieuwe plek

De bouw van het nieuwe hospice op de hoek van de Ottersingel en de Prijsseweg vordert snel. De buitenzijde van het gebouw is, op de houten gevelbekleding en een gevelkozijn na, klaar en het gebouw is uit de steigers. Vele wanden en plafonds binnen zijn inmiddels ‘gesloten’ en klaar om gestukt te worden. Alle installaties, elektradraden en leidingen zijn achter de gipsplaten in de wanden aangebracht. Het valt op dat het in het gebouw ondanks de kou buiten al best aangenaam is: de hoge isolatiewaarde lijkt nu al merkbaar. De hoeveelheid doorkijkjes en zichtlijnen door het pand én de hoeveelheid daglicht die binnen gaat vallen, worden inmiddels mooi duidelijk. In januari komen de binnenkozijnen en de trap erin en wordt er verder gewerkt aan de afwerking. Het project ligt nog steeds op schema en begin mei hopen we het nieuwe bijna-thuis-huis met veel trots te gaan ‘bewonen’. 

Hier vindt u enkele foto’s van de bouw. 

Ondertussen is de bouw- en interieurcommissie bezig met het verzamelen en inkopen van spullen die een warme en huiselijke sfeer in het hospice zullen creëren. Veel lokale en regionale leveranciers geven ons donaties in de vorm van gereduceerde prijzen. Daar zijn we heel blij mee! 

Het bestuur ziet nauwlettend toe op de financiën, en een klein comité organiseert de feestelijke opening met zoveel mogelijk aandacht van alle bewoners in de regio. Kortom, naast de dagelijkse gang van zaken in het hospice, bruist het er van de voorbereidende activiteiten.

Financiën

Onze vrijwilligers-organisatie is vanaf dag één afhankelijk van fondsenwerving, en die is tijdens de nieuwbouw urgenter dan ooit. We ervaren veel steun van regionale organisaties die ons helpen bij het werven van fondsen. We doen er alles aan om donateurs en ambassadeurs te vinden: via sociale media, lezingen bij serviceclubs, en veel meer; kortom we gaan graag in gesprek. Naast eenmalige donaties, is er ook interesse in het periodiek bijdragen (meer info leest u hier). 

Wilt u ons uitgebreide jaarverslag 2022 lezen, dat kan ook op de website. Samen zetten we ons in voor een succesvolle fondsenwerving en een stralende toekomst voor het hospice.

Nogmaals dank en hartelijke groet namens de vrijwilligers, coördinatoren en bestuur van Hospice Nocturne,

Frits Ton voorzitter

Hospice Nocturne:  Een plek waar we leven aan de laatste dagen toevoegen

Vergelijkbare berichten